Roos Kiers
Social Media

Vergoeding

Voor  therapie is een deelvergoeding mogelijk bij de verschillende ziektekostenverzekeraars bij een aanvullende verzekering.
De hoogte van de vergoeding verschilt per ziektekostenverzekeraar, dit varieert van 40 euro tot 80% van een consult. Vaak zit er ook een maximum per kalenderjaar aan.  

Wanneer u bij uw ziektekostenverzekeraar informeert zal gevraagd worden naar de beroepsorganisatie. Ik ben aangesloten bij de VBAG, Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze (www.vbag.nl)  als  natuurgeneeskundig therapeut in de holistische geneeswijzen. Ik sta hierin vermeld met mijn volledige naam, M.P.J. Kiers-Rots.
Tevens ben ik geregistreerd bij de stichting SRBAG, wat voorheen de RBNG was (www.rbng.nl). Dit is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-nivo in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert en de kwaliteit waarborgt. Ook val ik onder de TBNG, de klacht- en tuchtregeling.
roos