Roos Kiers
Social Media

Levenskracht en kwaliteit van leven!

 
Als holistisch therapeut en coach begeleid ik mensen die de behoefte hebben hun huidige, ongewenste situatie te veranderen naar een voor hen gewenste situatie.

Dit doe ik door mensen in contact te brengen met hun innerlijke kracht en vanuit de werkelijke bron/oorzaak de werkelijke oplossing/transformatie te realiseren binnen zichzelf.

Hierdoor zijn de resultaten effectief, blijvend en daadwerkelijk toepasbaar in het dagelijkse leven waardoor de kwaliteit van leven sterk verbeterd.

Therapie is vooral gericht op jou en je binnenwereld, bewust en onbewust, je gevoelens, je emoties, angsten en verlangens, lichaamssignalen, (h)erkenning en verwerking, je beperkende en helpende overtuigingen, zelfvertrouwen, eigenwaarde en bewustwording van wie je in wezen bent.  

Coaching is vooral gericht op jou en je buitenwereld, dus gaat veel meer over jou in de interactie met mensen, relaties, familie, loopbaan, ondernemerschap en welk aandeel jij zelf hebt in deze interacties en hoe je zelf je leven in eigen hand neemt en invloed uitoefent .

Individuele, ervaringsgerichte begeleiding in:
 • Verliesverwerking: rouw, ontslag, scheiding, ziekte, meervoudig verlies, ongewenste kinderloosheid
 • Traumaverwerking: EMDR en Brainspotting
 • Burn out 
 • Optimaliseren van de levenskracht/levensenergie en seksuele energie
 • Persoonlijke ontwikkeling; zelfkennis, eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • Zelfacceptatie en acceptatie/integratie van verandering
 • Bewustwording en persoonlijke effectiviteit; eigen potentieel optimaliseren
 • Loslaten van blokkades en vastgehouden ballast in lichaam en geest, ruimte creëeren
 • Ontdekken en toepassen van eigen kwaliteiten in het dagelijkse leven en werk
 • Ziekte, pijn en gezondheid (ook psycho-somatische- en chronische ziekten)
 • Ziekteverzuim, Arbeidsre-integratie, Loopbaan begeleiding en Outplacement.

roos