Roos Kiers
Social Media

Missie en Visie

Missie
Het is mijn missie om mensen te begeleiden op cruciale momenten in het leven om in hun innerlijke kracht te komen om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, zichzelf persoonlijk te ontwikkelen, de juiste keuzes te maken en de regie van het leven in eigen hand te nemen. 

Dit doe ik vanuit verschillende invalshoeken, zowel op gebied van relaties, sociale contacten, lichamelijke –en geestelijke gezondheid, loopbaan, werk en zingeving. 

Visie
Mijn visie is dat het probleemoplossende vermogen van de mens van nature zeer groot is. Ik begeleid mensen dit eigen vermogen zo optimaal mogelijk te (leren) benutten en hiervan bewust te worden.

Hierbij combineer ik verschillende ervaringsgerichte therapie methoden vanuit een holistische kijk op de mens. Dit betekent dat ik me op de mens in zijn geheel richt waarbij zowel het lichamelijke, verstandelijke, emotionele, ziels- en inzichtniveau verbonden wordt om als totaliteit in balans te komen.

Meerwaarde
Mijn toegevoegde waarde ligt in het precieze afstemmen op het werkelijke probleem en wat men wil bereiken, de vinger leggen op de zere plek, de kern, daar waar het om draait. Problemen worden van klacht of veelheid van symptomen herleid naar de (vaak onbewuste) ontstaansoorzaak en bij de bron aangepakt. Door het brede scala aan therapievormen en jarenlange ervaring in mijn rugzak zet ik altijd de meest effectieve vorm in zodat doorgaans 3 tot 7 sessies voldoende zijn.
 

roos