Roos Kiers
Social Media

Beroepsorganisatie

Bij de Beroepsorganisatie VBAG (www.vbag.nlben ik aangesloten als gecertificeerd therapeut in de complementaire gezondheidszorg. 

Hierdoor is voor Therapie (zoals Lichaamsgerichte psychotherapie, Psycho-Sociale Therapie en Traumabehandeling) een deelvergoeding mogelijk bij de verschillende ziektekostenverzekeraars bij een aanvullende verzekering.  Zie onder kopje vergoeding. 

Mijn basis binnen de gezondheidszorg is breed door mijn jarenlange ervaring als BIG geregistreerd verpleegkundige (HBO-V), met name binnen de kortdurende geestelijke gezondheidszorg en (crisis)psychiatrie.

Mijn streven is een open samenwerking tussen de reguliere- en complementaire gezondheidszorg zodat het beste van beide gecombineerd kan worden.

Tevens ben ik geregistreerd als Registertherapeut bij de stichting RBCZ.  Dit is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-nivo in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert en de kwaliteit waarborgt. Ook val ik onder de RBCZ/TCZ, de klacht- en tuchtregeling.
Mijn zorgverlening valt daarmee ook onder de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.
Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Voor de geschillencommissie is de praktijk aangesloten bij Stichting Zorggeschil.
Voor meer informatie kijk op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: 
vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/


roos