Roos Kiers
Social Media

Beroepsorganisatie

Bij de Beroepsorganisatie VBAG (www.vbag.nlben ik aangesloten als natuurgeneeskundig therapeut in de natuurgeneeskundige geneeswijzen.

Hierdoor is voor therapie een deelvergoeding mogelijk bij de verschillende ziektekostenverzekeraars bij een aanvullende verzekering. 

Tevens ben ik geregistreerd als registertherapeut bij de stichting RBCZ.  Dit is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-nivo in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert en de kwaliteit waarborgt. 
Ook val ik onder de RBCZ/TCZ, de klacht- en tuchtregeling.
 
Mijn basis binnen de gezondheidszorg is heel breed door mijn jarenlange ervaring als BIG geregistreerd verpleegkundige (HBO-V), met name binnen de kortdurende geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie. 

Mijn streven is een open samenwerking tussen de reguliere- en complementaire gezondheidszorg zodat het beste van beide gecombineerd kan worden.

roos