Roos Kiers
Social Media

Personal Coaching

Binnen Personal Coaching wordt gericht aan doelen gewerkt die de client zelf heeft geformuleerd. Dit gaat over vragen vanuit de client zelf, soms in samenspraak met werkgever. Vaak gaat dit over situaties,patronen of gedrag die als ongewenst worden beschouwd met de wens dit te veranderen.
Ook hierin kies ik er bewust voor om bij de grondslag van dit gedrag te beginnen. Inzicht hierin te krijgen en het nieuw verworven inzicht te benutten om nieuwe realistische en haalbare keuzes te maken. Dit impliceert een verandering van binnenuit, een transformatie, om wezenlijk een oud patroon, een belemmerende overtuiging los te laten en een helpende overtuiging met bijbehorend positief gevoel en gedragsverandering te creëeren. 
 
Naast het vergroten van de levenskracht om het pure potentieel beter te benutten leert de client zichzelf beter kennen, wat drijfveren, kwaliteiten en valkuilen zijn. 
Ook leren luisteren naar lichaamssignalen, leren grenzen voelen en aangeven, congruent communiceren op verbaal en non-verbaal nivo, en bewustwording op lichaamshouding kunnen aan bod komen. De inzet van video-training kan desgewenst ingezet worden.

In deze tijd waarin we makkelijk onszelf voorbij kunnen hollen in de waan van de dag is het zinvol om vaste momenten te nemen om bewust met jezelf en je persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn . Ook ter preventie op gezondheidsgebied.

Maak ook gebruik van de kwartaalcoaching om in contact met jezelf en in je flow te blijven. Leidinggevenden, DGA´s/MT-leden en anderen die veel ´hoofdwerk´ doen maken hier graag gebruik van.

roos