Roos Kiers
Social Media

Personal Coaching

Binnen Personal Coaching wordt gericht aan doelen gewerkt die de client zelf heeft geformuleerd. Dit gaat over vragen vanuit de client zelf, soms in samenspraak met werkgever. Vaak gaat dit over situaties of gedrag vanuit werk en/of privé die als ongewenst worden beschouwd met de behoefte dit te veranderen.

Naast het vergroten van de levenskracht om het pure potentieel beter te benutten leert de client zichzelf beter kennen, wat drijfveren, kwaliteiten en valkuilen zijn.

De focus wordt helder en de flow is er.

Ook leren luisteren naar lichaamssignalen, leren grenzen voelen en aangeven, congruent communiceren op verbaal en non-verbaal nivo, en bewustwording op lichaamshouding kunnen aan bod komen. De inzet van video-training kan desgewenst ingezet worden.

In deze tijd waarin we makkelijk onszelf voorbij kunnen hollen in de waan van de dag kan het handig zijn om vaste momenten te nemen om even stil te staan bij onszelf.

Maak ook gebruik van de kwartaalcoaching om in contact met jezelf en in je flow te blijven. Leidinggevenden, DGA´s/MT-leden en anderen die veel ´hoofdwerk´ doen maken hier graag gebruik van.

 

roos