Roos Kiers
Social Media

Begeleiding aan medewerkers

Heeft u een medewerker die is vastgelopen, overspannen reageert, niet lekker in het vel zit, ziek thuis zit om wat voor reden dan ook of in het werk onvoldoende zijn/haar potentieel benut en hier zelf ook verandering in wil aanbrengen?
Wilt u investeren in deze medewerker ter bevordering van diens gezondheid en potentieel voor uw organisatie of ter preventie van uitval en/of ziekte?  

Iedere investering in een medewerker is een investering in het bedrijf/organisatie voor het grotere geheel. Het kan heel concreet  en meetbaar gaan om kostenbesparing in ziekteverzuim of verhoging van de productiviteit. Minder meetbare effecten kunnen bijvoorbeeld een attitudeverandering zijn, makkelijker in de omgang met collega's, een zichtbare sfeerverbetering binnen een team  of een hogere arbeidsvreugde waardoor de productiviteit verhoogt. 

Soms blijkt dat een medewerker gewoon niet op een goede plek zit binnen de organisatie en elders of binnen een andere functie beter zijn/haar potentieel kan benutten. Een herbezinning op loopbaanrichting, kwaliteiten, mogelijkheden en missie kan veel duidelijkheid geven. 

Bovenal is het van belang te kijken naar de mens en wie deze in wezen is en wat diens drijfveren zijn op het hoogste nivo om het potentieel wat dan vrijkomt optimaal te benutten voor de organisatie. Mijn begeleiding is hierin persoonsgericht, kernachtig en succesvol gebleken.


roos